Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* 2021*
Näringsgren
A Jord- och skogsbruk 118,6 118,6 118,2 119,6 120,8 121,3 121,3 120,7
Timavlönade 114,4 114,6 114,3 115,8 116,6 116,8 116,8 116,5
Månadsavlönade 120,8 120,7 120,3 121,6 123,0 123,7 123,5 123,0
C Tillverkning 116,4 116,8 116,1 118,0 119,2 119,6 120,0 119,2
Timavlönade 115,8 116,6 115,6 117,1 118,4 118,7 119,5 118,4
Månadsavlönade 116,9 117,2 116,5 118,6 119,9 120,3 120,5 119,8
10-11 Livsmedelsindustri 117,1 117,3 116,7 117,6 119,2 120,1 120,3 119,3
Timavlönade 115,1 115,0 115,0 115,1 116,7 117,5 117,6 116,7
Månadsavlönade 118,5 118,8 118,0 119,2 120,9 121,7 122,0 120,9
13-15 Textilvaru och kläder 126,8 127,2 126,3 127,5 129,3 130,0 130,3 129,3
Timavlönade 122,1 122,6 121,7 123,4 125,1 125,3 125,6 124,8
Månadsavlönade 132,3 132,6 131,7 132,8 134,6 135,6 135,8 134,7
16 Tillverkning av trä 122,5 123,0 121,7 123,8 125,5 125,9 126,1 125,3
Timavlönade 120,3 120,9 119,6 121,9 123,6 123,7 123,8 123,2
Månadsavlönade 127,0 127,2 126,0 127,7 129,5 130,5 130,7 129,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 119,6 119,7 119,1 121,1 122,8 123,0 123,2 122,5
Timavlönade 118,9 118,9 118,5 120,2 121,8 121,9 122,0 121,5
Månadsavlönade 121,3 121,5 120,7 123,1 124,9 125,2 125,4 124,6
19-22 Kemisk industri 119,9 120,1 119,3 120,9 122,7 123,0 123,2 122,5
Timavlönade 114,2 114,3 113,8 115,0 116,6 116,9 117,1 116,4
Månadsavlönade 123,9 124,2 123,3 125,1 127,0 127,3 127,5 126,7
23 Mineralprodukter 121,7 122,8 121,5 123,1 123,7 124,4 125,6 124,2
Timavlönade 114,4 115,3 114,4 115,5 116,0 116,7 117,7 116,5
Månadsavlönade 127,5 128,8 127,0 129,2 129,9 130,7 132,0 130,5
24-30 Metallindustri 113,8 114,3 113,6 115,8 116,8 117,0 117,6 116,8
Timavlönade 114,6 116,1 114,7 116,5 117,4 117,5 119,1 117,6
Månadsavlönade 113,5 113,7 113,2 115,5 116,5 116,7 117,0 116,4
24 Metallframställning, timavlönade 118,1 120,0 118,0 120,5 121,4 121,6 123,2 121,7
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 115,3 116,7 115,5 117,1 118,0 118,1 119,7 118,2
26-27 Elektronik timavl. 116,6 118,7 116,4 119,1 120,0 120,1 121,8 120,2
28-30 Maskiner timavl. 111,4 112,6 111,6 113,0 113,9 114,0 115,6 114,1
31 Tillv. av möbler 119,8 120,1 119,1 120,2 122,0 123,1 123,3 122,2
Timavlönade 118,7 119,0 117,9 119,0 120,8 121,8 122,1 120,9
Månadsavlönade 122,5 122,7 121,7 122,9 124,8 125,9 126,1 124,9
D Energiproduktion 120,1 120,4 119,5 120,0 121,6 122,8 123,1 121,9
Timavlönade 116,6 117,5 116,6 117,3 117,5 119,3 120,3 118,6
Månadsavlönade 120,5 120,8 119,9 120,3 122,2 123,2 123,5 122,3
E Vattenförsörjning 116,8 117,5 116,5 118,4 119,5 120,0 120,5 119,6
Timavlönade 116,1 117,0 115,6 118,4 119,3 119,5 119,7 119,2
Månadsavlönade 118,5 119,1 118,3 119,5 120,8 121,6 122,4 121,1
F Byggverksamhet 119,3 121,1 119,2 122,0 122,3 123,0 124,5 123,0
Timavlönade 114,6 116,9 114,7 117,2 116,8 117,3 119,2 117,6
Månadsavlönade 126,2 127,6 125,9 129,2 129,9 130,9 132,1 130,5
G Handel 122,3 122,5 121,9 122,8 124,4 124,6 124,9 124,2
Timavlönade 121,2 121,6 120,5 121,8 123,1 123,7 124,0 123,1
Månadsavlönade 122,4 122,6 122,0 122,9 124,6 124,7 124,9 124,3
45 Motorfordonshandel 117,9 117,7 117,6 118,8 120,0 120,2 120,5 119,9
Timavlönade 122,9 123,4 122,0 123,5 124,8 125,5 125,7 124,9
Månadsavlönade 116,3 115,9 116,3 117,4 118,5 118,6 118,8 118,3
46-47 Handel 123,1 123,4 122,6 123,5 125,3 125,4 125,7 125,0
H Transport och magas. 121,3 121,4 120,9 122,1 123,2 123,5 123,8 123,2
Timavlönade 118,4 118,5 118,2 120,1 121,1 121,1 121,2 120,9
Månadsavlönade 123,3 123,4 122,7 123,5 124,5 125,1 125,6 124,7
49-51 Transport 123,4 123,5 122,8 124,2 125,4 125,9 126,0 125,4
Timavlönade 120,6 120,8 120,4 122,3 123,2 123,4 123,5 123,1
Månadsavlönade 126,0 126,1 125,2 126,0 127,5 128,2 128,4 127,5
52 Stödtj. till transport 116,3 116,4 116,3 116,8 118,0 118,1 119,0 118,0
Timavlönade 114,4 114,5 114,8 116,8 119,3 117,3 117,3 117,7
Månadsavlönade 116,7 116,8 116,6 116,9 117,8 118,4 119,3 118,1
I Hotell och restaurang 116,6 116,5 116,5 117,0 117,7 117,8 120,2 118,2
J Information och kommunikation 121,4 121,8 121,1 122,7 124,0 124,3 124,6 123,9
61 Telekommunikation 120,5 121,3 120,3 121,6 123,6 123,7 123,9 123,2
Timavlönade 115,4 116,0 115,5 116,0 118,4 118,6 118,7 117,9
Månadsavlönade 120,8 121,7 120,6 122,1 123,9 124,1 124,3 123,6
62-63 IT- och informationstjänster 122,2 122,6 121,8 123,9 125,0 125,1 125,4 124,8
K Finans och försäkring 121,0 121,3 120,5 121,1 122,9 123,8 124,1 123,0
64, 66 Finansförmedling 122,2 122,4 121,6 121,9 123,9 125,0 125,2 124,0
65 Försäkring 116,3 117,3 116,1 117,9 119,0 119,3 119,6 119,0
L Fastighetsverksamhet 118,7 118,1 118,4 117,6 119,5 120,5 120,7 119,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 124,0 124,3 123,3 125,5 126,7 127,2 127,5 126,7
69-70 Juridik och ekonomi 128,5 128,7 127,7 130,5 131,6 131,8 132,1 131,5
71-72 Teknisk service 120,4 120,8 120,0 121,9 123,1 123,6 123,9 123,1
N Företagstjänster 120,7 120,8 120,3 121,1 122,9 123,7 123,9 122,9
Timavlönade 120,3 120,1 120,0 120,8 122,9 123,0 123,3 122,5
Månadsavlönade 120,7 120,9 120,3 121,1 122,9 123,8 124,0 122,9
O Offentlig förvaltning 121,5 122,1 121,1 122,1 123,8 124,7 124,8 123,8
841 Offentlig förvaltning 121,6 122,3 121,2 122,3 124,1 124,9 125,0 124,1
842 Offentliga tjänster 123,1 123,7 122,6 123,7 125,2 126,4 126,5 125,4
P Utbildning 116,6 117,0 116,3 117,1 118,6 119,0 119,2 118,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 118,5 119,3 118,1 119,3 120,9 121,3 121,9 120,8
86 Hälso- och sjukvård 120,0 120,8 119,6 120,8 122,6 122,9 123,4 122,4
87-88 Sociala tjänster 116,4 117,3 116,1 117,3 118,7 119,2 119,8 118,8
R Kultur, nöje och fritid 118,7 118,9 118,2 118,9 120,3 121,1 121,3 120,4
S Annan serviceverks. 115,4 116,0 114,9 116,2 117,4 118,2 118,7 117,6
9491 Religiösa samfund 113,0 113,8 112,6 113,9 115,2 116,0 116,2 115,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_008_sv.html