Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.5.2010

Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 49 700 lediga jobb under det första kvartalet år 2010, dvs. åtta procent mer än året innan (46 100). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2010/I – 2009/I

  År/Kvartal
       2010/I        2009/I
Lediga arbetsplatser 49 700 46 100
På deltid 22 % 21%
På viss tid 60 % 58%
Svårbesatta arbetsplatser 23 % 32%

Av de lediga jobben erbjöds 34 800, dvs. 70 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb i Västra Finland och Norra Finland och minskade i Nyland. Antalet lediga jobb ökade inom näringsgrenen handel (2 000) och inom kultur, vetenskap och fritid samt inom övriga tjänster (1 400). Antalet jobb minskade inom den offentliga förvaltningen, utbildningen samt hälso- och socialvårdstjänsterna (-2 600).

Arbetsgivarna hade mindre rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta arbetsplatser av alla lediga arbetsplatser sjönk med nio procentenheter till 23 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/01/atp_2010_01_2010-05-12_tie_001_sv.html