Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2010

Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 36 900 lediga jobb under det tredje kvartalet år 2010, dvs. 19 procent mer än året innan (31 100). Mätningstidpunkten under det tredje kvartalet var den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2010/III – 2009/III

  År/Kvartal
       2010/III        2009/III
Lediga arbetsplatser 36 900 31 100
På deltid 32 % 32%
På viss tid 52 % 40%
Svårbesatta arbetsplatser 48 % 36%

Av de lediga jobben erbjöds 26 000, dvs. 71 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb i Västra Finland, Södra Finland (utom Nyland) och Norra Finland. I Nyland minskade antalet lediga jobb.

Antalet lediga jobb ökade inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (2 500), handel (1 600), industri (1 200) och inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (900). De lediga jobben ökade särskilt på stora arbetsställen med över hundra anställda. På små arbetsställen med 1–4 anställda minskade de lediga jobben.

Andelen lediga visstidsjobb ökade med 12 procentenheter från året innan. Arbetsgivarna hade mer rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta arbetsplatser av alla lediga arbetsplatser steg med 12 procentenheter till 48 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (303,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/03/atp_2010_03_2010-11-10_tie_001_sv.html