Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.1 Andelen och antalet företag som anordnat utbildning, kursutbildning och annan utbildning efter näringsgren, sektor och antal anställda

  Alla
företag
Anordnat
någon
utbildning
Anordnat
kursutbildning
  
Anordnat
annan
utbildning
  N % st % st % st
Näringsgren  
Utvinning av mineral 58      43,5 25      33,6 20      31,7 18
Livsmedelsframställning 353 61,6 218 44,6 158 51,9 183
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 179 50,6 91 45,4 81 37,5 67
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 570 61,7 352 43,4 247 51,4 293
Massa-, pappersvarutillverkning 460 75,7 348 68,8 317 72,4 333
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 477 80,2 382 68,3 326 66,1 315
Tillverkning av metallvaror 858 69,2 594 56,7 487 55,5 477
Tillverkning av maskiner och utrustning 971 72,0 699 69,4 674 57,2 556
Tillverkning av transportmedel 150 67,9 102 55,2 83 52,3 79
El-, gas- och vattenförsörjning 147 90,3 133 80,5 118 81,5 120
Byggverksamhet 2 039 67,6 1378 48,2 984 51,7 1 054
Handel med motorfordon o.d. 491 89,9 441 88,5 435 57,2 281
Partihandel 1 360 76,6 1 041 68,4 930 58,5 796
Detaljhandel 1 546 73,4 1 134 72,0 1 113 57,4 887
Hotell- och restaurangverksamhet 702 65,8 462 65,1 457 43,5 305
Transport, magasinering och kommunikation 1 219 72,4 883 71,0 865 59,1 720
Post och telekommunikationer 137 85,8 118 69,8 96 75,5 103
Finansierings- och försäkringsverksamhet 345 91,3 315 82,7 285 72,3 249
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 67 90,9 61 84,8 57 67,8 45
Övriga tjänster 3 817 90,6 3 459 89,2 3 404 54,6 2 085
Sektor  
Industri 6 263 69,0 4 322 55,8 3 493 55,8 3 495
Tjänster 9 684 81,7 7 915 78,9 7 641 56,5 5 473
Antal anställda  
10-19 anställda 6 226 68,2 4 246 59,5 3 707 53,4 3 325
20-49 anställda 6 378 78,3 4 992 72,7 4 639 53,1 3 386
50-249 anställda 2 731 88,7 2 423 82,5 2 254 63,4 1 732
250-499 anställda 352 92,1 324 83,9 295 80,5 283
500-999 anställda 163 98,1 160 93,5 152 92,8 151
1 000 eller fler 99 93,1 92 89,7 88 91,0 90
Alla 15 947 76,7 12 237 69,8 11 134 56,2 8 968

Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2005, 1.1 Andelen och antalet företag som anordnat utbildning, kursutbildning och annan utbildning efter näringsgren, sektor och antal anställda . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tau_001_sv.html