Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.2. Andelen företag som anordnat annan utbildning efter utbildningsform fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda

  Utbildnings-,
handled-
nings-,
övningsperio-
der
                  %
Arbetsrota-
tion,
utbildnings-
kommende-
ring 
                %
Inlärnings-
grupper,
kvalitets-
cirklar

             %
Själv-
studier             %
Konferen-
ser, semi-
narier


            %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 11,8 5,9 2,6 5,9 25,8
Livsmedelsframställning 31,9 11,6 6,9 14,4 39,1
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 15,7 9,9 2,1 17,4 32,0
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 26,0 16,0 12,6 14,8 38,4
Massa-, pappersvarutillverkning 57,2 28,6 8,8 32,1 57,8
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 42,4 23,0 13,9 29,3 52,4
Tillverkning av metallvaror 29,4 19,2 17,9 12,5 48,4
Tillverkning av maskiner och utrustning 41,9 15,6 23,7 28,8 50,8
Tillverkning av transportmedel 32,5 5,6 15,4 12,7 36,8
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 43,0 4,2 5,4 26,8 77,3
Byggverksamhet 15,9 2,6 4,8 2,8 38,0
Handel med motorfordon o.d. 35,5 16,4 25,2 22,4 49,0
Partihandel 44,0 8,7 9,0 31,0 51,1
Detaljhandel 30,2 22,9 26,8 48,6 55,7
Hotell- och restaurangverksamhet 33,0 2,0 1,5 25,8 43,1
Transport, magasinering och kommunikation 34,2 8,5 18,1 15,5 45,5
Post och telekommunikationer 53,6 16,3 12,2 42,6 69,0
Finansierings- och försäkringsverksamhet 35,9 25,6 2,4 46,4 49,6
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 33,4 9,1 12,2 30,4 49,6
Övriga tjänster 41,4 2,9 3,6 16,4 53,6
Sektor  
Industri 29,6 12,4 11,5 15,3 44,7
Tjänster 38,1 9,3 11,0 26,0 51,6
Antal anställda  
10-19 anställda 24,8 6,3 7,3 15,6 46,4
20-49 anställda 38,8 8,5 11,2 20,3 47,3
50-249 anställda 41,0 18,1 16,6 32,5 52,3
250-499 anställda 59,4 33,5 20,6 44,1 71,1
500-999 anställda 77,5 50,5 36,5 66,2 81,6
1 000 eller fler 74,7 52,1 33,0 61,1 80,1
Alla 34,8 10,5 11,2 21,8 48,9

Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2005, 1.2. Andelen företag som anordnat annan utbildning efter utbildningsform fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tau_002_sv.html