Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.3 Antalet deltagare i utbildning, deltagarprocent för män och kvinnor samt antalet utbildningstimmar per löntagare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda

  Antalet
deltagare
i utbildning
Andel deltagare
i utbildning
Antal utbildningstimmar
i genomsnitt

Män
(%)

Kvinnor
(%)

Alla
(%)

Män/
timme

Kvinnor/
timme

Alla/
timme
Näringsgren  
Utvinning av mineral 990      34,9     62,5     38,7     6,4     12,3    7,2
Livsmedelsframställning 10 816 31,0 37,3 33,9 7,4 8,0 7,7
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 2 134 30,2 17,4 21,3 9,5 4,5 6,0
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 21 238 35,9 32,6 35,1 5,8 5,4 5,7
Massa-, pappersvarutillverkning 39 833 53,4 50,3 52,6 9,4 9,2 9,3
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 26 608 58,3 55,3 57,5 12,5 12,6 12,6
Tillverkning av metallvaror 27 923 49,3 44,9 48,5 20,1 20,0 20,1
Tillverkning av maskiner och utrustning 34 534 40,0 47,7 42,0 10,2 9,1 9,9
Tillverkning av transportmedel 3 619 25,0 26,0 25,2 4,4 3,1 4,2
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 7 963 82,3 84,9 82,9 41,2 35,7 39,9
Byggverksamhet 26 674 33,4 31,2 33,2 7,5 7,8 7,6
Handel med motorfordon o.d. 9 045 36,0 18,7 30,0 8,2 2,9 6,4
Partihandel 22 130 31,8 39,9 34,2 8,3 11,1 9,2
Detaljhandel 40 921 27,9 40,0 37,2 5,6 5,4 5,5
Hotell- och restaurangverksamhet 15 827 25,2 48,1 42,0 4,7 6,8 6,2
Transport, magasinering och kommunikation 39 299 33,7 48,3 37,1 5,4 8,2 6,1
Post och telekommunikationer 6 175 35,1 24,9 30,8 12,3 6,7 10,0
Finansierings- och försäkringsverksamhet 9 402 66,4 61,0 62,4 17,7 18,1 18,0
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 920 39,6 37,1 38,2 13,3 11,2 12,2
Övriga tjänster 105 785 32,9 38,9 35,6 11,5 12,3 11,9
Sektor  
Industri 202 331 42,9 43,0 43,0 10,8 9,9 10,6
Tjänster 249 503 33,0 40,5 36,5 9,1 9,4 9,2
Antal anställda  
10-9 anställda 21 200 21,1 32,5 24,7 4,6 6,8 5,3
20-49 anställda 61 432 29,5 38,4 32,4 8,5 9,8 8,9
50-249 anställda 90 046 29,6 33,1 30,7 7,9 9,0 8,2
250-499 anställda 46 153 42,4 32,2 38,4 12,1 8,9 10,8
500-999 anställda 52 493 46,4 49,2 47,3 13,4 12,4 13,1
1 000 eller fler 180 510 52,2 49,3 50,9 12,4 9,7 11,1
Alla 451 834 38,0 41,1 39,2 9,9 9,5 9,8

Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2005, 1.3 Antalet deltagare i utbildning, deltagarprocent för män och kvinnor samt antalet utbildningstimmar per löntagare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tau_003_sv.html