Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Externa kursutbildningstimmar efter anordnare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005

  Yrkesläro-
anstalter och
högskolor
Övriga
utbildnings-
anstalter
Företag och organisationer
i utbildnings-
branschen
Övriga företag (utrustnings-
leverantör, moderbolag o.d.)
Arbets-
givare eller bransch-
organisation
Fackförbund Övriga utbildnings-
anordnare
  % % % % % % %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 2,1 1,0 79,5 0,6 9,8 0,3 6,7
Livsmedelsframställning 5,8 26,2 50,8 7,9 3,0 1,9 4,3
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 23,8 9,4 43,5 9,1 3,9 2,1 8,1
Massa-, pappersvarutillverkning 9,8 4,8 52,1 22,5 5,2 3,6 2,0
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 9,8 4,8 52,1 22,5 5,2 3,6 2,0
Tillverkning av metallvaror 9,3 9,2 56,0 13,4 3,6 1,6 6,7
Tillverkning av maskiner och utrustning 13,5 10,8 43,8 10,2 5,6 3,9 12,3
Tillverkning av transportmedel 30,9 9,9 41,6 2,7 3,5 0,9 10,4
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 8,4 34,3 25,3 7,7 8,4 3,7 12,2
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 5,3 9,0 49,6 15,9 8,8 2,0 9,3
Byggverksamhet 6,6 19,9 35,9 4,3 20,2 4,0 9,1
Handel med motorfordon e.d. 13,6 1,5 24,8 37,6 5,4 2,8 14,2
Partihandel 10,0 10,5 51,6 23,5 1,8 0,2 2,3
Detaljhandel 6,9 1,6 58,7 11,4 6,5 0,7 14,2
Hotell- och restaurangverksamhet 37,2 1,8 19,9 19,0 6,3 0,0 15,8
Transport, magasinering och kommunikation 8,9 23,8 38,6 17,2 2,5 1,1 8,0
Post och telekommunikationer 4,9 5,3 46,4 21,6 16,1 1,6 4,1
Finansierings- och försäkringsverksamhet 2,4 2,1 43,9 7,6 4,4 0,7 39,1
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 6,0 22,4 61,2 7,2 1,8 0,5 0,8
Övriga tjänster 4,3 13,1 50,4 7,9 4,6 1,1 18,5
Sektor  
Industrisektorn 9,7 13,1 46,7 12,0 7,5 2,9 8,1
Servicesektorn 6,6 11,0 48,1 12,6 4,8 1,0 15,8
Antal anställda  
10-19 anställda 9,8 11,4 35,4 25,7 6,9 0,8 9,9
20-49 anställda 7,3 7,3 43,6 19,7 9,6 1,0 11,5
50-249 anställda 7,3 13,7 49,0 9,8 6,8 1,8 11,6
250-499 anställda 7,4 10,8 48,5 12,6 5,7 2,6 12,6
500-999 anställda 11,7 8,3 54,6 9,9 4,9 2,7 7,9
1 000 eller fler 6,6 14,5 48,4 7,9 2,7 1,6 18,4
Totalt 7,8 11,8 47,6 12,4 5,8 1,7 12,9

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 1. Externa kursutbildningstimmar efter anordnare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_001_sv.html