Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Utbildningskostnader efter kostnadsslag fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställdan år 2005 1)

  Löner under utbildningen Arvoden till utbildnings-
anordnare
Deltagarnas
rese- och
kostnads-
ersättningar
Den egna utbildnings-
personalens löner
Kostnader
för lokaler, utrustning och material
Avgifter till fonder      Erhållna bidrag
  % % % % % % %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 57,0 27,6 5,8 5,3 0,0 4,3 0,0
Livsmedelsframställning 44,8 42,9 8,3 0,5 1,3 2,4 0,2
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 40,9 47,9 11,1 0,2 0,0 0,3 0,4
Massa-, pappersvarutillverkning 43,9 40,5 13,0 1,8 0,6 1,4 1,2
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 67,8 26,9 2,7 1,1 0,7 1,5 0,8
Tillverkning av metallvaror 49,7 39,0 6,3 3,2 1,7 1,2 1,0
Tillverkning av maskiner och utrustning 40,8 33,2 5,9 20,1 0,0 0,4 0,5
Tillverkning av transportmedel 61,1 26,2 11,8 1,0 0,2 0,6 0,9
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 34,5 46,6 2,0 10,2 3,5 4,8 1,5
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 58,2 21,0 4,3 16,2 0,6 0,1 0,3
Byggverksamhet 60,6 27,7 3,7 6,9 0,3 1,4 0,6
Handel med motorfordon o.d. 34,7 40,0 20,5 1,8 0,2 4,5 1,7
Partihandel 37,8 33,2 25,2 4,2 1,4 0,6 2,4
Detaljhandel 32,6 39,2 16,6 9,1 3,1 2,6 3,3
Hotell- och restaurangverksamhet 51,0 31,3 10,1 5,4 1,6 0,6 0,0
Transport, magasinering och kommunikation 44,2 33,4 9,5 9,6 1,9 1,4 0,1
Post och telekommunikationer 34,8 45,9 13,0 5,6 0,8 0,5 0,6
Finansierings- och försäkringsverksamhet 34,0 52,3 9,2 2,8 0,9 0,8 0,0
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 51,7 33,8 7,4 5,3 1,2 0,5 0,0
Övriga tjänster 48,6 35,0 5,5 7,7 3,0 0,3 0,0
Sektor  
Industrisektorn 50,8 35,7 5,6 5,5 1,4 2,0 1,0
Servicesektorn 43,1 36,7 11,0 6,8 2,3 0,9 0,7
Storleksklass  
10-19 anställda 38,1 33,0 21,0 4,8 2,7 0,9 0,5
20-49 anställda 35,9 35,5 18,1 7,3 5,0 0,8 2,5
50-249 anställda 46,5 39,5 7,4 5,1 1,2 0,9 0,6
250-499 anställda 47,3 37,9 6,8 6,7 1,0 0,9 0,7
500-999 anställda 50,3 33,3 7,2 6,8 2,3 0,9 0,8
1 000 anställda eller fler 50,9 35,0 4,6 6,4 1,0 2,6 0,5
Alla 46,7 36,2 8,4 6,2 1,9 1,4 0,9
1) Totalkostnaderna fås genom att räkna ihop kostnadsposterna 1–6 och avdra erhållna bidrag från summan.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 2. Utbildningskostnader efter kostnadsslag fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställdan år 2005 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_002_sv.html