Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Utbildningskostnader efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005

  Kostnader per löntagare Utbildnings-
kostnadernas
andel av
arbetskrafts-
kostnaderna        
Löner under utbildningen Direkta utbildnings-
kostnader
Totalt         
  Euro Euro Euro %
Näringsgren        
Utvinning av mineral 203 138 357 0,8
Livsmedelsframställning 180 213 402 1,1
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 120 173 293 1,0
Massa-, pappersvarutillverkning 374 475 850 1,9
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 633 294 933 2,2
Tillverkning av metallvaror 269 272 542 1,3
Tillverkning av maskiner och utrustning 106 154 260 0,7
Tillverkning av transportmedel 128 82 210 0,6
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 285 515 826 1,6
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 1328 960 2283 4,5
Byggverksamhet 208 132 343 0,9
Handel med  motorfordon o.d. 139 250 401 1,3
Partihandel 263 445 695 1,6
Detaljhandel 83 174 256 1,1
Hotell- och restaurangverksamhet 113 107 222 0,9
Transport, magasinering och kommunikation 162 200 367 0,8
Post och telekommunikationer 235 440 674 2,2
Finansierings- och försäkringsverksamhet 496 950 1458 3,2
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 423 391 819 1,3
Övriga tjänster 246 259 506 1,8
Sektor  
Industrisektorn 305 289 600 1,4
Servicesektorn 202 266 469 1,5
Storleksklass  
10-19 anställda 117 188 306 0,8
20-49 anställda 156 286 435 1,3
50-249 anställda 225 258 484 1,5
250-499 anställda 310 344 655 1,8
500-999 anställda 357 352 710 1,8
1 000 anställda eller fler 280 258 550 1,4
Alla 244 275 522 1,5

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 3. Utbildningskostnader efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_003_sv.html