Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Kursutbildningstimmar fördelat på utbildningsområden efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005

  Personliga färdigheter i arbetslivet   Produktion, teknik Miljö, hälsa          Databehandling, datateknik Försäljning, marknadsföring
  % % % % %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 16,8 5,2 15,1 11,6 11,7
Livsmedelsframställning 18,3 11,3 15,8 14,8 6,3
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 48,0 10,1 8,9 7,2 6,9
Massa-, pappersvarutillverkning 11,4 41,3 15,4 9,4 3,2
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 15,5 20,2 21,7 5,1 5,8
Tillverkning av metallvaror 35,0 24,5 21,5 6,4 2,1
Tillverkning av maskiner och utrustning 17,2 21,7 10,5 13,1 6,4
Tillverkning av transportmedel 19,8 25,5 5,0 9,3 1,4
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 7,9 25,6 13,7 12,1 8,7
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 12,3 35,1 13,8 6,8 6,8
Byggverksamhet 17,0 24,7 31,9 5,0 1,9
Handel med motorfordon o.d. 32,3 12,7 1,9 3,4 19,5
Partihandel 13,4 5,1 4,8 17,5 23,0
Detaljhandel 36,4 1,9 1,3 1,9 42,7
Hotell- och restaurangverksamhet 29,0 0,3 0,2 4,7 11,8
Transport, magasinering och kommunikation 28,6 11,1 7,2 2,9 4,0
Post och telekommunikationer 10,2 33,4 6,3 15,9 15,1
Finansierings- och försäkringsverksamhet 23,7 2,8 0,7 6,8 40,0
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 32,1 3,0 0,6 5,6 16,1
Övriga tjänster 18,9 8,5 3,4 12,9 5,5
Sektor  
Industrisektorn 19,7 25,9 18,3 8,5 4,5
Servicesektorn 21,8 8,1 3,5 10,5 13,1
Antal annställda  
10-19 anställda 22,0 21,3 4,1 3,3 17,1
20-49 anställda 18,3 7,7 3,5 4,4 6,4
50-249 anställda 21,9 10,7 9,6 12,4 14,8
250-499 anställda 21,9 14,2 9,9 11,4 10,2
500-999 anställda 18,6 19,8 12,5 10,0 4,1
1 000 anställda eller fler 21,8 21,4 13,0 10,1 7,8
Alla 20,9 16,0 10,1 9,6 9,3

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 4. Kursutbildningstimmar fördelat på utbildningsområden efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_004_sv.html