Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. forts, Kursutbildningstimmar fördelat på utbildningsområden efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005

  Ledarskap, administration, kontorsarbete, bokföring,
redovisning
Utbildning
inom servicearbete
Språk             Annat utbildningsämne Totalt           
  % % % % %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 12,9 1,5 12,8 12,4 100,0
Livsmedelsframställning 14,5 0,2 8,3 10,5 100,0
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 9,8 0,4 4,4 4,3 100,0
Massa-, pappersvarutillverkning 7,6 0,1 9,3 2,5 100,0
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 12,1 0,4 9,1 10,1 100,0
Tillverkning av metallvaror 3,7 0,0 4,5 2,4 100,0
Tillverkning av maskiner och utrustning 12,5 0,7 10,1 7,8 100,0
Tillverkning av transportmedel 5,0 0,0 0,6 33,3 100,0
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 10,2 0,2 4,7 16,9 100,0
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 7,0 1,0 3,4 13,8 100,0
Byggverksamhet 9,9 0,5 1,8 7,2 100,0
Handel med motorfordon o.d. 9,1 1,0 2,5 17,5 100,0
Partihandel 14,0 0,5 15,5 6,1 100,0
Detaljhandel 9,4 0,3 0,8 5,1 100,0
Hotell- och restaurangverksamhet 16,4 33,6 3,5 0,4 100,0
Transport, magasinering och kommunikation 7,1 14,8 2,2 22,2 100,0
Post och telekommunikationer 10,3 0,3 2,0 6,5 100,0
Finansierings- och försäkringsverksamhet 13,8 0,2 6,0 6,1 100,0
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 6,3 0,0 15,5 20,7 100,0
Övriga tjänster 8,3 23,0 5,4 14,0 100,0
Sektor  
Industrisektorn 8,8 0,4 6,4 7,5 100,0
Servicesektorn 9,5 15,8 5,4 12,3 100,0
Storleksklass  
10-19 anställda 16,2 3,5 1,2 11,3 100,0
20-49 anställda 8,2 41,6 4,2 5,7 100,0
50-249 anställda 11,0 2,4 6,1 11,1 100,0
250-499 anställda 11,1 2,6 7,0 11,6 100,0
500-999 anställda 7,7 4,9 7,1 15,2 100,0
1 000 anställda eller fler 7,5 3,2 6,0 9,1 100,0
Alla 9,2 9,0 5,8 10,2 100,0

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 4. forts, Kursutbildningstimmar fördelat på utbildningsområden efter näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_005_sv.html