Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6. Andelen företag som anordnat andra utbildningsformer och utbildningsdeltagare efter näringsgren, sektor och antal anställda år 2005

  Andelen utbildnings-
anordnande företag
Deltagare i andra utbildningsformer
Utbildnings-,
orienterings-, praktikperioder
Arbets-
rotation,
utbildnings-
kommendering
Inlärnings-
grupper, kvalitetscirklar
Självstudier    Konferenser, seminarier
  % % % % % %
Näringsgren  
Utvinning av mineral 31,7 6,3 1,5 2,9 0,7 7,5
Livsmedelsframställning 51,9 25,3 16,5 6,4 1,9 13,5
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 37,5 3,5 1,0 1,7 1,6 2,9
Massa-, pappersvarutillverkning 72,4 9,9 3,3 1,3 1,4 9,9
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 66,1 24,0 6,1 2,5 1,2 11,6
Tillverkning av metallvaror 55,5 36,9 2,7 3,5 1,6 9,5
Tillverkning av maskiner och utrustning 57,2 14,6 3,9 5,0 2,3 10,1
Tillverkning av transportmedel 52,3 11,9 0,4 2,5 0,5 4,4
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 51,4 6,6 2,2 1,2 0,8 6,5
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 81,5 20,4 0,3 2,1 1,2 31,2
Byggverksamhet 51,7 11,6 0,9 1,7 2,5 5,7
Handel med motorfordon o.d. 57,2 21,7 4,1 4,1 10,3 14,9
Partihandel 58,5 18,6 2,7 3,1 5,9 16,9
Detaljhandel 57,4 15,2 2,6 4,4 5,8 8,6
Hotell- och restaurangverksamhet 43,5 8,2 1,0 2,2 2,0 5,3
Transport, magasinering och kommunikation 59,1 21,4 5,3 1,4 1,3 3,6
Post och telekommunikationer 75,5 22,9 2,0 2,2 2,8 11,9
Finansierings- och försäkringsverksamhet 72,3 23,1 7,6 2,9 21,8 11,3
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 67,8 6,6 2,7 0,8 1,7 10,7
Övriga tjänster 54,6 13,2 0,7 1,3 2,3 9,0
Sektor  
Industrisektorn 55,8 16,4 3,7 2,8 1,7 9,2
Servicesektorn 56,5 15,9 2,3 2,2 3,9 9,0
Storleksklass  
10-19 anställda 53,4 11,1 1,5 4,5 5,3 13,7
20-49 anställda 53,1 13,3 1,7 3,4 2,2 10,3
50-249 anställda 63,4 12,1 2,1 3,4 3,0 9,2
250-499 anställda 80,5 16,0 2,9 1,1 2,0 10,1
500-999 anställda 92,8 26,0 5,8 2,4 4,8 10,1
1 000 anställda eller fler 91,0 19,1 3,5 1,2 2,6 6,7
Alla 56,2 16,1 2,9 2,5 3,0 9,1

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 6. Andelen företag som anordnat andra utbildningsformer och utbildningsdeltagare efter näringsgren, sektor och antal anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_007_sv.html