Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna samt utbildningskostnader per löntagare, utbildningsdeltagare och timme år 2010. Korrigerats 26.3.2020.

  Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna Utbildningskostnader per löntagare Utbildningskostnader per utbildningsdeltagare Utbildningskostnader per timme
% Euro Euro Euro
Näringsgren        
01 Utvinning av mineral 1,6 751 1 817 77
02 Livsmedelsframställning 0,8 365 1 519 76
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 0,3 93 1 208 53
04 Papper och pappersvarutillverkningr 2,4 1 296 2 235 92
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 2,0 1 010 1 777 71
06 Tillverkning av metallvaror 1,0 432 1 057 53
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 1,5 831 2 008 76
08 Tillverkning av transportmedel 0,6 260 639 45
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 0,9 367 1 120 60
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 2,2 1 146 1 709 61
11 Byggverksamhet 0,6 275 925 48
12 Handelmedmotorfordon e.d. 1,2 520 1 281 67
13 Partihandel 1,4 652 1 784 70
14 Detaljhandel 1,1 303 772 45
15 Transport och magasinering 0,8 332 865 65
16 Hotell- och restaurangverksamhet 0,9 239 631 48
17 Transport och magasinering 2,1 1 182 2 248 83
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 2,3 1 293 2 403 74
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 1,8 1 155 2 075 81
20 Övriga tjänster 1,5 519 1 371 51
Sektor        
Industrisektorn 1,3 618 1 549 68
Servicesektorn 1,4 543 1 342 60
Antal anställda        
10-19 anställda 0,9 363 1 277 49
20-49 anställda 1,0 418 1 214 63
50-249 anställda 1,2 479 1 500 66
250-499 anställda 1,6 739 1 429 66
500-999 anställda 1,4 612 1 703 74
1000 anställda eller fler 1,7 723 1 398 61
Alla 1,4 573 1 425 63

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 1. Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna samt utbildningskostnader per löntagare, utbildningsdeltagare och timme år 2010. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_001_sv.html