Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utbildningskostnader efter kostnadsslag (%) år 2010. Korrigerats 26.3.2020.

  Löner under utbildningen Arvoden till utbildnings-
anordnare
Deltagarnas rese- och kostnads-
ersättningar
Den egna utbildnings
personalens löner
Kostnader för lokaler, utrustning och material Tillsammans
% % % % % %
Näringsgren            
01 Utvinning av mineral 45,7 40,2 14,1 0,0 0,0 100
02 Livsmedelsframställning 39,3 51,2 6,5 2,0 1,1 100
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 40,1 54,0 5,5 0,5 0,0 100
04 Papper och pappersvarutillverkningr 36,3 56,3 3,2 3,7 0,4 100
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 46,8 41,8 9,7 1,0 0,8 100
06 Tillverkning av metallvaror 50,1 30,2 14,2 5,2 0,3 100
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 46,4 34,5 13,2 4,3 1,6 100
08 Tillverkning av transportmedel 57,4 25,0 2,4 6,6 8,5 100
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 45,9 40,8 11,7 1,3 0,3 100
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 49,7 39,5 9,9 0,7 0,2 100
11 Byggverksamhet 60,8 29,9 6,0 2,4 0,9 100
12 Handelmedmotorfordon e.d. 40,2 31,8 18,4 2,5 7,0 100
13 Partihandel 45,9 40,0 7,3 4,9 2,0 100
14 Detaljhandel 45,4 25,4 18,8 7,8 2,6 100
15 Transport och magasinering 49,8 21,4 5,6 17,9 5,2 100
16 Hotell- och restaurangverksamhet 42,9 32,8 13,9 9,5 0,9 100
17 Transport och magasinering 46,0 42,9 6,8 3,7 0,6 100
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 45,0 35,4 9,0 8,0 2,6 100
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 53,0 41,2 4,1 1,1 0,6 100
20 Övriga tjänster 53,5 32,9 8,5 4,0 1,2 100
Sektor            
Industrisektorn 46,9 39,4 9,5 3,1 1,0 100
Servicesektorn 48,2 33,9 9,5 6,4 2,1 100
Antal anställda            
10-19 anställda 50,1 33,7 12,8 2,6 0,8 100
20-49 anställda 44,3 43,6 8,4 2,5 1,2 100
50-249 anställda 47,4 38,1 10,5 3,0 1,0 100
250-499 anställda 45,5 38,5 9,0 5,1 1,9 100
500-999 anställda 45,9 36,1 10,4 5,6 1,9 100
1000 anställda eller fler 49,4 33,1 8,7 6,8 2,0 100
Alla 47,6 36,3 9,5 5,0 1,6 100

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 2. Utbildningskostnader efter kostnadsslag (%) år 2010. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_002_sv.html