Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utbildningens innehåll som andel av kursutbildningstimmar år 2010

Företaget anordnade
Storleksklass
Bara intern  
utbildning
Bara extern  
utbildning
10 - 49
anställda    
50 - 249
anställda    
250 eller  
fler
Totalt
% % % % % %
Tekniska, praktiska eller uppgiftsspecifika färdigheter 29,5 45,4 42,3 36,8 37,6 38,3
Kompetens inom kundarbete 23,9 9,6 12,1 13,8 14,6 14,0
Förman- och ledarskapsutveckling 21,4 9,5 10,9 12,9 14,4 13,4
Yrkesmässig IT-kompetens 4,6 3,3 4,9 6,7 5,7 5,8
Kompetens inom teamarbete 3,0 3,6 7,0 5,8 4,4 5,1
Allmänna IT-kunskaper 2,5 3,1 2,8 4,3 5,2 4,6
Kunskaper i främmande språk 1,6 3,5 2,3 2,9 4,2 3,6
Färdigheter i office och administrativt arbete 6,3 5,4 5,2 4,9 2,5 3,5
Problemlösningskunskaper 1,2 3,8 3,4 2,9 2,2 2,5
Färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation 0,2 0,9 0,7 1,9 1,3 1,3
Matematiska färdigheter samt läs- och skrivkunnighet 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Annat kunnande 5,8 12,0 8,4 6,9 7,9 7,8
Andel av obligatoriska kurser 15,7 19,5   21,4 14,5 15,6 16,4

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 3. Utbildningens innehåll som andel av kursutbildningstimmar år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_003_sv.html