Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Anordnare av extern utbildning som andel av kursutbildningstimmar år 2010. Korrigerats 26.3.2020.

  Anordnare
Läroanstalter 1) Andra utbildnings-
anstalter 2)
Privata utbildnings-
organisationer
Andra företagen Arbetsgivar-
organisationer
Fackförbunden Övriga utbildning-
sanordnare
Totalt
% % % % % % % %
Näringsgren                
01 Utvinning av mineral 6,2 35,8 23,2 11,6 7,6 1,6 14,1 100
02 Livsmedelsframställning 12,1 3,9 49,4 20,9 4,1 3,5 6,1 100
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 7,6 8,8 54,4 5,2 8,4 6,6 9,0 100
04 Papper och pappersvarutillverkningr 8,2 12,9 52,8 18,4 3,0 2,4 2,3 100
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 10,8 9,8 46,1 15,0 7,4 3,6 7,3 100
06 Tillverkning av metallvaror 11,3 12,6 36,0 21,7 6,1 5,7 6,6 100
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 9,0 5,1 69,3 7,6 2,7 1,7 4,6 100
08 Tillverkning av transportmedel 5,7 23,8 45,2 10,9 2,0 2,9 9,5 100
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 9,9 10,6 55,3 7,8 4,1 1,0 11,2 100
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 8,3 9,3 42,3 17,9 13,8 1,1 7,4 100
11 Byggverksamhet 3,2 27,0 55,7 4,3 5,2 1,1 3,4 100
12 Handelmedmotorfordon e.d. 4,7 9,0 16,9 49,8 7,4 5,6 6,5 100
13 Partihandel 6,5 5,3 55,5 14,9 4,9 0,2 12,6 100
14 Detaljhandel 11,1 15,5 53,8 11,0 2,5 0,8 5,3 100
15 Transport och magasinering 8,4 15,3 54,6 10,5 3,2 1,5 6,7 100
16 Hotell- och restaurangverksamhet 18,3 14,2 35,9 12,5 5,8 3,1 10,2 100
17 Transport och magasinering 4,1 2,2 74,8 11,9 4,3 0,7 2,0 100
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 5,7 4,8 60,0 5,7 5,5 1,3 17,0 100
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 4,9 4,0 52,0 18,0 7,8 0,3 13,0 100
20 Övriga tjänster 8,1 20,9 47,1 8,3 4,6 2,0 9,0 100
Sektor                
Industrisektorn 8,3 12,2 54,7 11,7 5,2 2,3 5,6 100
Servicesektorn 7,8 13,4 53,5 11,6 4,3 1,5 7,9 100
Antal anställda                
10-19 anställda 10,7 15,2 39,1 17,8 4,0 2,7 10,5 100
20-49 anställda 12,7 10,9 45,0 10,8 7,0 1,4 12,2 100
50-249 anställda 7,7 12,5 49,6 12,3 6,7 2,1 8,9 100
250-499 anställda 5,9 15,9 56,0 9,8 3,9 2,3 6,2 100
500-999 anställda 3,8 10,6 64,1 12,4 3,1 1,4 4,6 100
1000 anställda eller fler 7,1 13,3 63,5 9,8 2,8 1,5 2,1 100
Alla 8,0 12,9 54,0 11,6 4,7 1,8 7,0 100
1) Skolor, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor.
2) Yrkesutbildningscentrer för vuxna och specialläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 4. Anordnare av extern utbildning som andel av kursutbildningstimmar år 2010. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_004_sv.html