Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Företagens utbildningspraxis fördelat på utbildningsutbudet år 2010

Utbildningspraxis   Ingen
utbildning
år 2010
Anordnade utbildning år 2010 Totalt
Annan
utbildning    
Kursutbildning                         
Intern
utbildning
Extern
utbildning
% % % % % %
Andel företagen (%) 17,0 70,0 75,0 46,0 71,0
Företaget har en utbildningscentral 0,5 11,0 9,9 15,5 9,4 7,2
Företaget har en utbildningsenhet eller en person som ansvarar av personalutbildning 2,8 26,1 22,8 34,7 22,9 17,1
Företaget har en utbildningsplan 2,1 31,8 28,8 36,8 28,8 22,0
Företaget har en utbildningsbudget 4,5 42,5 40,6 56,7 40,3 30,0
Företaget har en samarbetsorgan 3,7 27,4 24,9 35,2 26,0 18,9
Samarbetsorgan behandlar utbildningsfrågor 1,7 15,1 14,0 21,0 14,6 10,6
Branschvist eller regionalt avtal som omfattar personalutbildning 5,2 9,6 9,4 11,7 9,6 8,2
Företaget utvärderar personalens behov av färdigheter och kunnande 47,6 86,7 82,7 92,3 81,6 73,7
Kunnande och behov av utbildning utvärderas med hjälp av intervjuer 1,7 25,4 23,3 31,6 22,1 17,3
Kunnande och behov av utbildning utvärderas med andra metoder 31,9 47,9 46,6 49,2 47,8 42,7

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 6. Företagens utbildningspraxis fördelat på utbildningsutbudet år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_006_sv.html