Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010 i EU: s medlemsstater samt i Norge och Kroatien 1)

2005      2010      Förändring
% % %
Tjeckien 59 61 2
Slovenien 50 43 -7
Irland 49 .. ..
Luxembourg 49 51 2
Frankrike 46 45 -1
Sverige 46 47 1
Belgien 40 52 12
Finland 39 40 1
Slovakien 38 44 6
Danmark 35 .. ..
Nederländerna 34 39 5
Spanien 33 48 15
Österrike 33 33 0
Storbritannien 33 31 -2
Malta 32 36 4
Tyskland 30 39 9
Cypern 30 37 7
Italien 29 36 7
Norge 29 .. ..
Portugal 28 40 12
Estland 24 31 7
Plen 21 31 10
Rumänien 17 18 1
Ungern 16 19 3
Bulgarien 15 22 7
Lettland 15 24 9
Litauen 15 19 4
Grekland 14 .. ..
Kroatien .. 23 ..
EU i genomsnitt 32 36 4
1) Länderna är ordnade efter deltagargraden för år 2005.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2010, Tabellbilaga 1. Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010 i EU: s medlemsstater samt i Norge och Kroatien 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_tau_001_sv.html