Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010 i EU:s medlemsstater samt i Norge och Kroatien 1)

2005      2010      Förändring
% % %
Danmark 2,7 .. ..
Frankrike 2,3 2,5 0,2
Irland 2,2 .. ..
Sverige 2,1 1,7 -0,4
Luxembourg 2,0 1,9 -0,1
Nederländerna 2,0 2,2 0,2
Slovenien 2,0 1,5 -0,5
Tjeckien 1,9 1,2 -0,7
Ungern 1,9 1,8 -0,1
Malta 1,8 2,3 0,5
Slovakien 1,8 1,9 0,1
Belgien 1,6 2,4 0,8
Estland 1,6 1,1 -0,5
Finland 1,5 1,4 -0,1
Österrike 1,4 1,5 0,1
Tyskland 1,3 1,5 0,2
Cypern 1,3 2,0 0,7
Plen 1,3 1,1 -0,2
Storbritannien 1,3 1,1 -0,2
Norge 1,3 .. ..
Spanien 1,2 1,6 0,4
Italien 1,2 1,1 -0,1
Litauen 1,2 1,1 -0,1
Bulgarien 1,1 1,1 0,0
Portugal 1,1 1,9 0,8
Rumänien 1,1 1,6 0,5
Lettland 0,8 0,8 0,0
Grekland 0,6 .. ..
Kroatien .. 0,7 ..
EU i genomsnitt      1,6 1,6 0,0
1) Länderna är ordnade efter utbildningskostnadernas andel år 2005.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2010, Tabellbilaga 2. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010 i EU:s medlemsstater samt i Norge och Kroatien 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_tau_002_sv.html