Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Kursutbildningskostnader åren 2005 och 2010 i EU:s medlemsstater, Norge och Kroatien 1)

Kostnader per anställd,
euro
Kostnader per deltagare,
euro
Kostnade  per utbildnings-
timme, euro
2005      2010      2005      2010      2005      2010     
Danmark 1 011 .. 2 724 .. 93 ..
Frankrike 842 935 1 849 2 057 66 73
Luxembourg 798 774 1 625 1 514 49 40
Sverige 763 697 1 653 1 465 49 62
Irland 683 .. 1 404 .. 56 ..
Belgien 681 1 084 1 709 2 094 55 61
Nederländerna 677 830 2 084 2 150 54 61
Slovenien 534 526 1 077 1 188 37 32
Österrike 525 637 1 577 1 916 59 64
Tyskland 487 592 1 640 1 499 55 66
Finland 448 464 1 144 1 154 46 51
Norge 447 .. 1 544 .. 48 ..
Italien 420 442 1 459 1 227 57 53
Malta 408 472 1 282 1 319 36 33
Spanien 370 515 1 109 1 066 43 52
Storbritannien 345 266 1 060 872 53 35
Tjeckien 332 240 565 394 24 27
Cypern 325 677 1 072 1 840 49 69
Ungern 304 332 1 904 1 747 52 55
Slovakien 259 367 680 846 22 30
Portugal 238 475 849 1 196 32 28
Estland 213 198 874 647 32 25
Plen 191 200 926 656 31 29
Grekland 142 .. 1 042 .. 41 ..
Litauen 118 115 808 621 25 18
Rumänien 102 178 587 999 19 13
Bulgarien 79 92 539 425 18 17
Lettland 66 96 753 398 29 27
Kroatien .. 244 .. 1 084 .. 38
1) Länderna är ordnade efter kostnaderna för år 2005 (kolumn 1).

Siffrorna för de olika länderna har köpkraftskorrigerats enligt PPP-metoden (Purchasing power parity). Därför överensstämmer t.ex. siffrorna för Finland inte med uppgifterna i euro i offentliggörandet av 17.4.2013.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2010, Tabellbilaga 3. Kursutbildningskostnader åren 2005 och 2010 i EU:s medlemsstater, Norge och Kroatien 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_tau_003_sv.html