Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Andelen och antalet företag som anordnat utbildning, kursutbildning och annan utbildning efter näringsgren, sektor och antal anställda. Korrigerats 26.3.2020.

  Företag totalt Anordnat någon utbildning Anordnat kursutbildning Anordnat annan utbildning
% st % st % st
Näringsgren              
01 Utvinning av mineral 74 67,0 50 56,6 42 53,3 39
02 Livsmedelsframställning 350 67,1 235 52,9 185 49,8 174
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 121 61,4 74 46,4 56 55,7 68
04 Papper och pappersvarutillverkningr 228 72,9 166 62,7 143 56,4 129
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 465 83,4 388 73,3 341 74,1 344
06 Tillverkning av metallvaror 787 74,6 587 63,0 496 50,0 393
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 899 77,2 694 72,8 654 62,5 562
08 Tillverkning av transportmedel 138 79,6 110 74,2 102 63,3 87
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 495 63,9 316 44,6 221 50,5 250
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 272 92,8 252 91,8 250 67,5 184
11 Byggverksamhet 2 214 53,3 1 180 47,2 1 046 30,5 676
12 Handelmedmotorfordon e.d. 432 83,6 361 74,5 322 70,1 303
13 Partihandel 1 267 78,5 995 70,2 890 70,2 889
14 Detaljhandel 1 589 76,2 1 210 66,4 1 054 66,1 1 050
15 Transport och magasinering 1 281 85,4 1 094 79,5 1 018 40,9 524
16 Hotell- och restaurangverksamhet 693 50,6 350 48,3 335 47,7 331
17 Transport och magasinering 838 86,9 728 78,8 660 78,6 658
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 325 95,7 311 89,2 290 83,3 271
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 87 91,4 80 74,1 65 82,8 72
20 Övriga tjänster 3 826 78,5 3 004 71,2 2 726 63,5 2 429
Sektor              
Industrisektorn 6 043 67,1 4 053 58,5 3 535 48,1 2 907
Servicesektorn 10 337 78,7 8 133 71,2 7 359 63,1 6 528
Antal anställda              
10-19 anställda 7 258 64,2 4 662 54,9 3 982 44,0 3 194
20-49 anställda 5 606 77,0 4 318 71,2 3 989 60,0 3 364
50-249 anställda 2 894 91,5 2 647 81,9 2 369 81,4 2 354
250-499 anställda 289 98,6 286 97,8 283 90,9 263
500-999 anställda 217 72,1 156 71,2 154 68,1 148
1000 anställda eller fler 117 100,0 117 100,0 117 95,1 111
Alla 16 380 74,4 12 185 66,5 10 894 57,6 9 434

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. 2010, Tabellbilaga 1. Andelen och antalet företag som anordnat utbildning, kursutbildning och annan utbildning efter näringsgren, sektor och antal anställda. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tau_001_sv.html