Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet deltagare i utbildning, deltagarprocent för män och kvinnor samt antalet utbildningstimmar per löntagare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats 26.3.2020.

  Antalet deltagare totalt Andel deltagare Timmar i snitt
Män, % Kvinnor, % Alla, % Män, % Kvinnor, % Alla, %
Näringsgren              
01 Utvinning av mineral 1 196 40,9 44,8 41,3 9,1 15,0 9,8
02 Livsmedelsframställning 6 622 27,6 19,8 24,0 5,6 3,9 4,8
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 1) 384 8,8 7,3 7,7 2,6 1,4 1,8
04 Papper och pappersvarutillverkningr 21 279 59,7 52,6 58,0 14,2 13,6 14,1
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 26 254 53,7 64,0 56,8 12,5 17,8 14,2
06 Tillverkning av metallvaror 19 970 40,4 43,8 40,9 7,7 10,1 8,1
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 47 088 40,8 43,3 41,4 10,9 10,7 10,9
08 Tillverkning av transportmedel 7 356 40,4 42,7 40,7 5,6 7,0 5,8
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 9 154 32,5 33,3 32,7 6,2 5,9 6,1
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 9 180 64,5 73,1 67,0 17,6 21,3 18,7
11 Byggverksamhet 37 187 31,7 16,8 29,8 6,0 4,7 5,8
12 Handelmedmotorfordon e.d. 8 918 43,7 26,7 40,6 8,4 4,7 7,8
13 Partihandel 21 057 34,4 40,4 36,6 9,2 9,7 9,3
14 Detaljhandel 59 229 35,1 41,2 39,3 6,3 6,9 6,7
15 Transport och magasinering 39 333 38,3 38,4 38,4 5,8 3,4 5,1
16 Hotell- och restaurangverksamhet 13 914 32,0 40,3 37,9 4,2 5,3 5,0
17 Transport och magasinering 30 870 53,5 51,1 52,6 14,8 13,5 14,2
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 21 156 53,4 53,9 53,8 18,2 17,3 17,5
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 1 406 50,6 61,1 55,6 13,7 14,8 14,2
20 Övriga tjänster 81 170 35,5 40,0 37,8 9,9 10,6 10,3
Sektor              
Industrisektorn 185 669 40,1 39,2 39,9 8,9 9,8 9,1
Servicesektorn 277 053 38,8 42,1 40,5 8,9 9,1 9,0
Antal anställda              
10-19 anställda 29 013 27,4 30,2 28,4 6,7 8,7 7,4
20-49 anställda 56 994 32,5 37,9 34,4 6,2 7,5 6,7
50-249 anställda 92 951 32,4 31,2 31,9 7,2 7,3 7,2
250-499 anställda 52 267 51,2 52,6 51,7 10,8 11,9 11,2
500-999 anställda 50 602 33,6 40,9 36,0 7,8 9,5 8,3
1000 anställda eller fler 180 895 53,4 49,8 51,7 12,8 10,8 11,9
Alla 462 722 39,4 41,5 40,2 8,9 9,3 9,1
1) På grund av ganska litet antal svar, bör siffrorna tas med reservationer.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. 2010, Tabellbilaga 2. Antalet deltagare i utbildning, deltagarprocent för män och kvinnor samt antalet utbildningstimmar per löntagare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tau_002_sv.html