Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Andelen företag som anordnat annan utbildning och andelen deltagare efter utbildningsform fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats 26.3.2020.

  Andelen utbildnings- anordnande företag, % Deltagare i andra utbildningsformer
Studier vid sidan om arbete, % Arbetsrotation, utbildnings- kommendering mm., % Studiegrupper, kvalitetscirklar mm., % Självstudier, e-lärande, internet, % Konferenser, workshopar mm., %
Näringsgren            
01 Utvinning av mineral 53,3 21,2 0,6 0,1 0,9 8,1
02 Livsmedelsframställning 49,8 11,6 3,3 0,5 1,9 6,2
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 55,7 2,3 1,7 2,3 2,0 3,7
04 Papper och pappersvarutillverkningr 56,4 14,0 3,6 2,8 3,3 11,1
05 Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 74,1 17,1 3,4 7,2 8,8 26,8
06 Tillverkning av metallvaror 50,0 7,2 2,9 2,8 3,7 8,3
07 Tillverkning av maskiner och utrustning 62,5 7,8 2,4 30,5 11,9 35,5
08 Tillverkning av transportmedel 63,3 5,1 2,7 3,8 0,5 2,7
09 Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 50,5 5,5 1,3 1,5 1,5 10,2
10 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning 67,5 13,7 0,9 2,2 2,2 15,1
11 Byggverksamhet 30,5 5,4 0,4 0,6 3,9 4,7
12 Handelmedmotorfordon e.d. 70,1 10,7 1,0 10,8 19,1 8,1
13 Partihandel 70,2 9,1 0,5 1,5 8,8 15,8
14 Detaljhandel 66,1 18,9 2,2 1,5 16,2 8,3
15 Transport och magasinering 40,9 4,3 0,2 2,0 3,9 2,4
16 Hotell- och restaurangverksamhet 47,7 15,2 7,0 8,5 8,7 15,3
17 Transport och magasinering 78,6 16,2 1,7 5,6 16,3 13,8
18 Finansierings- och försäkringsverksamhet 83,3 13,9 5,6 3,7 28,2 11,7
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 82,8 11,5 4,0 4,2 13,7 25,6
20 Övriga tjänster 63,5 16,2 2,4 1,4 7,0 11,4
Sektor            
Industrisektorn 48,1 8,7 2,0 9,2 5,8 16,0
Servicesektorn 63,1 14,0 2,2 2,7 11,2 10,1
Antal anställda            
10-19 anställda 44,0 8,6 1,8 2,6 6,1 10,6
20-49 anställda 60,0 8,9 2,1 1,6 6,5 11,1
50-249 anställda 81,4 8,7 1,7 1,8 6,2 9,5
250-499 anställda 90,9 14,4 3,2 5,4 12,4 13,3
500-999 anställda 68,1 10,4 1,8 4,7 9,3 11,0
1000 anställda eller fler 95,1 16,8 2,5 11,2 12,4 16,6
Alla 57,6 11,9 2,1 5,4 9,0 12,5

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. 2010, Tabellbilaga 3. Andelen företag som anordnat annan utbildning och andelen deltagare efter utbildningsform fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats 26.3.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tau_003_sv.html