Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2021

Företagarinkomsten inom jordbruket sjönk brant år 2021

När produktionen sjunker och produktionskostnaderna ökar, minskar företagarens andel. För jordbrukets del ser den hotbilden ut att förverkligas år 2021. De huvudsakliga orsakerna till den minskade produktionen är framför allt att spannmålsskörden blev dålig och att mjölkproduktionen minskade. Produktionskostnaderna ökar särskilt på grund av högre priser på energi och gödningsmedel. Enligt nuvarande prognos antas företagarinkomsten inom jordbruket stanna på bara 63 procent jämfört med motsvarande siffra året innan. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Jordbrukets produktposters andel av totalproduktionen %, samt vissa produktionsinsatsers andel av insatsförbrukningen %. Därtill förändringen i det verkliga värdet av ovannämnda poster (2020 = 100) år 2021

Jordbrukets produktposters andel av totalproduktionen %, samt vissa produktionsinsatsers andel av insatsförbrukningen %. Därtill förändringen i det verkliga värdet av ovannämnda poster (2020 = 100) år 2021

Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA), Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/2021/eaa_2021_2021-12-09_tie_001_sv.html