Energianskaffning och -förbrukning 2011

2011
Offentliggöranden
Figurer
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer