Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.4.2022

Andelen hushåll med försörjningssvårigheter år 2021 tillbaka på nivån före coronapandemin

Av hushållen upplevde 6,6 procent, dvs. något under 190 000, svårigheter eller stora svårigheter med att få pengarna att räcka till år 2021. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Andelen var nästan densamma som år 2019, då 6,8 procent av hushållen upplevde försörjningssvårigheter. År 2020 var andelen 7,3 procent.

Svårigheter eller stora svårigheter med att få inkomsterna att räcka till för utgifterna under åren 2004-2021, % av hushållen

Svårigheter eller stora svårigheter med att få inkomsterna att räcka till för utgifterna under åren 2004-2021, % av hushållen

Försörjningssvårigheterna var vanligast i enförsörjarhushåll, av vilka 14 procent uppgav att de upplevde svårigheter eller stora svårigheter med att få pengarna att räcka till. Mest sällsynt var försörjningssvårigheter i hushåll med två vuxna utan barn. Av dem uppgav bara 2,8 procent att de hade försörjningssvårigheter.

Vart fjärde hushåll skulle enligt egen uppgift inte ha klarat av en oväntad stor utgift år 2021 utan att låna pengar. Över hälften av enförsörjarhushållen, 54 procent, uppgav att de inte skulle klara av en oväntad utgift. Med oväntad stor utgift avses en utgift på ungefär 1 200 euro. Något under 37 procent av hushållen uppgav att de nästan inte alls kan spara pengar efter att ha betalat alla utgifter. Också möjligheterna att spara är svagare i enförsörjarhushåll än i andra hushåll, eftersom 56 procent av enförsörjarhushållen uppgav att de inte kan spara.

Offentliggörandet av uppgifterna om risk för fattigdom eller social utestängning flyttas fram

Av uppgifterna i statistiken över levnadsförhållanden publiceras i detta sammanhang uppgifter om hushållens upplevda försörjning, boendekvalitet, hälsa och välfärd. Indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning publiceras vid en tidpunkt som anges senare. Publiceringen av risken för fattigdom eller social utestängning (at risk of poverty or social exclusion, AROPE) fördröjs på grund av en lagstiftningsrevidering av EU-SILC-statistiken, samt av en revidering av indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning. EU-SILC-statistiken koordineras av Eurostat och utgör en bakgrundsundersökning för statistiken över levnadsförhållanden. Revideringarna har fördröjt produktionen och publiceringen av materialet.


Källa: Statistik över levnadsförhållanden 2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 01.04.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
01 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/2021/01/eot_2021_01_2022-04-01_tie_001_sv.html