Finlands officiella statistik

Statistik över levnadsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2017 levde 890 000 personer i risk för fattigdom eller social utestängning
24.5.2019
Enligt Statistikcentralens nya statistik över levnadsförhållanden levde 890 000 finländare i risk för fattigdom eller social utestängning år 2017, dvs. 16,4 procent av hela hushållsbefolkningen. Största delen av dem som lever i risk för fattigdom eller social utestängning har låg inkomst. De utgör 12,1 procent av befolkningen. Efter låga inkomster är det vanligast med låg arbetsintensitet, något som gäller 7,6 procent av befolkningen. Ovanligast är allvarlig materiell fattigdom, något som gäller 2,6 procent av hela hushållsbefolkningen.

Nästa offentliggörande:
27.3.2020

Beskrivning: Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland. Uppgifterna samlas in årligen med undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, som också används för att producera de urvalsbaserade uppgifterna för inkomstfördelningsstatistiken samt de finländska uppgifterna för EU-SILC-undersökningen. En del av uppgifterna i statistiken samlas in bara under vissa bestämda år, och en del årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: levnadsförhållande, subjektiv utkomst, utkomst, fattigdomsrisk, risk för social utestängning, upplevt välbefinnande, hälsa, boende, socioekonomisk ställning, hushåll.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/index_sv.html