Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifter om särskilda utbildningsarrangemang inom gymnasieutbildning samlas också in, men på grund av den ringa mängden har man just inte rapporterat dem. Statistik över grundskolans specialundervisning har sammanställts år 1998 och fr.o.m. 2001 årligen. Uppgifter om specialundervisning inom yrkesutbildning och särskilda undervisningsarrangemang inom gymnasieutbildning har samlats in sedan år 1999.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/meta_sv.html