Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Stöd för lärande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
8.6.2021
I grundskolan fick 21,3 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2020. Totalt 69 300 fick intensifierat stöd, dvs. 12,2 procent av eleverna i grundskolan och 51 100 elever, dvs. 9,0 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever med intensifierat stöd var 0,7 procentenheter större och andelen elever med särskilt stöd 0,5 procentenheter större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifter om särskilda utbildningsarrangemang inom gymnasieutbildning samlas också in, men på grund av den ringa mängden har man just inte rapporterat dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: elever, grundskola, specialundervisning, studerande, utbildning, yrkesutbildning, särskilt stöd, intensifierat stöd.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
22.3.2022
Namnet på statistiken Specialundervisning har ändrats till Stöd för lärande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/index_sv.html