Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2021

Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd

I grundskolan fick 21,3 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2020. Totalt 69 300 fick intensifierat stöd, dvs. 12,2 procent av eleverna i grundskolan och 51 100 elever, dvs. 9,0 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever med intensifierat stöd var 0,7 procentenheter större och andelen elever med särskilt stöd 0,5 procentenheter större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 2000–2020, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 2000–2020, % 1)
1) De grundskoleelever som tagits in i eller överförts till specialundervisning före år 2011 har jämställts med elever som får särskilt stöd.

Stödet för inlärning och skolgång består av tre nivåer, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd. På en och samma gång kan eleven få stöd på bara en av dessa nivåer. Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller framför allt uppgifter om intensifierat och särskilt stöd. Statistiken innehåller dessutom uppgifter om specialundervisning på deltid som arrangerats som allmänt stöd.

Statistikcentralen har ändrat statistikföringen av särskilt stöd för yrkesutbildning som leder till examen fr.o.m. statistikåret 2019. Uppgifterna om särskilt stöd gäller nu hela kalenderåret ifråga om yrkesinriktad grundexamensutbildning, yrkesinriktad examensutbildning och specialyrkesexamensutbildning.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tie_001_sv.html