Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Studerande som fått särskilt stöd inom yrkesutbildning som leder till examen efter ställe där undervisning anordnas 2019–2020

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt Andel av antalet
studerande i yrkesutbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning
2019 4 512 31 013 35 525 11,1 320 058
2020 3 947 30 936 34 883 11,2 310 432

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 8. Studerande som fått särskilt stöd inom yrkesutbildning som leder till examen efter ställe där undervisning anordnas 2019–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_008_sv.html