Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Chartertrafik, flygtrafik

Charterflyg.

Flygplan

Ett flygplan är ett luftfartyg med fasta vingar som rör sig i luften och som är tyngre än luften.

Flygplats

Ett definierat område som helt eller delvis är avsett för kommersiell flygtrafik.

Flygterminal

En självförsörjande institutionell byggnad avsedd för hantering av frakt- och passagerartrafik inom flygtrafik.

Linjetrafik, flygtrafik

Tidtabellsenlig flygtrafik.

Luftfartyg

Ett luftfartyg är ett transportmedel som rör sig i atmosfären såsom flygplan, helikopter och varmluftsballong.

Passagerare i inrikes flygtrafik

En inrikespassagerare avreser från en inrikes flygplats och landar på en inrikes flygplats.

Passagerare i internationell flygtrafik

En internationell start- och landningsplats för en passagerares resa är utomlands.

Passagerare, flygtrafik

Ankommande och avresande passagerare och transferpassagerare. Passagerarstatistiken omfattar småbarn, men omfattar inte transitpassagerare (passagerare som inte byter flyg).

Persontrafikarbete i flygtrafiken

Antalet passagerare multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Tonkilometer

Transportsträcka i kilometer för ett godston.

Trafikarbete i flygtrafiken

Det totala antalet flygkilometer under en viss tid, vanligen under ett år.

Trafikflygning

Trafikflygning är kommersiell flygtrafik, då passagerare, gods eller post transporteras mot betalning eller hyra. Kommersiell trafik är linje-, charter- och taxitrafik. Trafikflygning omfattar bl.a. inte allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Transferpassagerare, flygtrafik

En transferpassagerare anländer till flygplatsen med flyg och fortsätter till en annan flygplats.

Transportarbete i flygtrafiken

Mängden transporterade passagerare, gods och post i ton multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/kas_sv.html