Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland. Statistiken produceras med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1358/2003 och statistikuppgifterna enligt förordningen levereras till Eurostat. Statistiklagen styr sammanställandet av statistiken. Uppgifterna i statistiken gäller trafikflygning, dvs. kommersiell flygtrafik, då man transporterar passagerare, gods eller post mot ersättning. Kommersiell flygtrafik är linje- och chartertrafik. Trafikflygning innehåller inte t.ex. allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/meta_sv.html