Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Passagerarantalet på Finlands flygplatser fortsatte att öka i november 2021
22.12.2021
Totalt 858 403 passagerare flög via Finlands flygplatser i november 2021. Detta var fem gånger så många som året innan, men ändå bara något under hälften av antalet passagerare i november 2019. Den exceptionellt stora relativa ökningen av antalet passagerare jämfört med året innan beror på att flygtrafiken rasade till följd av covid-19-pandemin med start våren 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 705 225 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 153 178. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 82 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html