Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/uut_sv.html