Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2012

Innovation gäller hela värdekedjan, kunder och användare med i utvecklandet

Innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer bedrevs av 46 procent av företagen under åren 2008–2010. Innovationer utvecklas i alla delar av värdekedjan, men mest uppgav systemleverantörerna att de bedrivit innovationsverksamhet. Sammanlagt 15 procent av företagens totala omsättning år 2010 härrörde från produktinnovationer som introducerats på marknaden åren 2008–2010. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet.

Omfattning av introduktionen av innovationer i produktionens värde-kedja efter huvudsaklig roll 2008–2010, andel av företagen

Omfattning av introduktionen av innovationer i produktionens värde-kedja efter huvudsaklig roll 2008–2010, andel av företagen

Innovationsverksamheten med anknytning till produkter och processer var åren 2008–2010 i huvuddrag likartad som åren 2006–2008. En tredjedel av företagen introducerade produktinnovationer. Av dessa företag introducerade nästan 60 procent nya produkter på sin marknad. Vart sjätte företag som gjort produktinnovationer bedömde att de introducerat en innovation på marknaden som var unik till sina egenskaper. Företagen uppgav innovationsutgifter för totalt 7,3 miljarder euro år 2010.

Innovationsundersökningen kartlade nu för första gången också innovationsverksamheten inom hälso- och socialvårdstjänster. Andelen företag med produkt- och processinnovationer uppgick till 44 procent, dvs. nästan lika många som inom örviga näringsgrenar i genomsnitt. Företagen inom social- och hälsovårdsbranschen uppgav totalt 80 miljoner euro i utgifter för innovationsverksamhet år 2010. Företagen uppgav mer än andra företag t.ex. förvärv av kunskaper och utbildning för innovationsverksamhet. Nästan hälften av alla företag tog i bruk marknadsförings- och organisationsinnovationer, och andelen företag som bedrivit innovationsverksamhet enligt den vidare definitionen uppgick till 57 procent.

Merparten av de företag som bedrev innovationsverksamhet uppgav att de integrerat användarinformation, användare eller produkter som användarna kommit med idéer till i sin innovationsverksamhet och produktion av innovativa produkter. Utnyttjande av information som fås ur kundresponssystem, marknadsundersökningar eller t.ex. undersökningar som utreder kundbehov och utvecklande tillsammans med användarna är allt vanligare ju större företaget är. Däremot är integreringen av produkter, som bearbetats och utvecklats av användarna, i produktionen nästan lika vanlig oberoende av företagets storleksklass.

Undersökningen omfattade företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av mineral samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) och inom vissa servicebranscher.


Källa: Innovationsverksamhet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 7.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tie_001_sv.html