Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.6.2012

Innovointi koko arvoketjun asia, asiakkaat ja käyttäjät mukana kehittämisessä

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoitti 46 prosenttia yrityksistä vuosina 2008–2010. Innovaatioita kehitetään arvoketjun kaikissa osissa, mutta yleisimmin innovaatiotoiminnasta ilmoittivat järjestelmätoimittajat. Kaikkiaan 15 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2010 kertyi vuosina 2008–2010 markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta.

Innovaatioiden käyttöönoton yleisyys tuotannon arvoketjussa pääasiallisen aseman mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Innovaatioiden käyttöönoton yleisyys tuotannon arvoketjussa pääasiallisen aseman mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta säilyi vuosina 2008–2010 yleispiirteiltään vuosien 2006–2008 kaltaisena. Tuoteinnovaatioita toi markkinoille kolmannes yrityksistä, joista lähes 60 prosenttia toi markkinoille markkinoidensa kannalta uusia tuotteita. Joka kuudes tuoteinnovaatioita tehneistä arvioi tuoneensa markkinoille innovaation, joka oli ominaisuuksiltaan ensimmäinen maailmassa. Innovaatiomenoiksi yritykset ilmoittivat yhteensä 7,3 miljardia euroa vuonna 2010.

Innovaatiotutkimus kartoitti nyt ensimmäistä kertaa myös terveys- ja sosiaalipalvelualojen innovaatiotoimintaa. Tuotteita ja prosesseja innovoineiden osuus oli 44 prosenttia yrityksistä eli lähes sama kuin muilla toimialoilla keskimäärin. Innovaatiotoiminnan menoiksi sosiaali- ja terveysalojen yritykset ilmoittivat kaikkiaan 80 miljoonaa euroa vuonna 2010. Yritykset ilmoittivat muita yrityksiä yleisemmin esimerkiksi osaamisen hankintaa ja innovaatiotoimintaan liittyvää koulutusta. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioita otti käyttöönsä lähes puolet yrityksistä, ja laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli 57 prosenttia yrityksistä.

Valtaosa kaikista innovaatiotoimintaa harjoittaneista ilmoitti yhdistäneensä käyttäjätietoa, käyttäjiä tai käyttäjien ideoimia tuotteita innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoon. Asiakaspalautejärjestelmistä, markkinatutkimuksista tai esimerkiksi käyttäjätarpeita selvittävistä tutkimuksista saatavan tiedon hyödyntäminen ja yhdessä käyttäjien kanssa kehittäminen yleistyvät yrityskoon kasvaessa. Sen sijaan käyttäjien muokkaamien ja kehittämien tuotteiden tuotantoon integrointi on lähes yhtä yleistä kokoluokasta riippumatta.

Tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) ja eräillä palvelualoilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (753,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tie_001_fi.html