Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2006

Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,4 % och prisindexet för kommunalekonomin med 2,6 % det andra kvartalet år 2006

Enligt Statistikcentralen steg prisindexet för statliga utgifter med 1,4 procent det andra kvartalet år 2006 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 2,6 procent.

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av konsumtionsutgifter med 2,4 procent. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde till största delen på att personalkostnaderna steg med 3,9 procent.

År 2005 steg prisindexet för statliga utgifter med 1,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 3,5 procent jämfört med året innan.

Prisindexet för offentliga utgifter (2000=100) och dess förändringar på års- och kvartalsnivå

Index
II/2006*
Förändrings- %
2004-2005
Förändrings- %
II/2005-II/2006*
Kommunalekonomin 119,4 3,5 2,6
Statsekonomin 114,5 1,7 1,4
Prisindex för den kommunala basservicen 120,5
3,5 2,6

*preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2006/02/jmhi_2006_02_2006-08-28_tie_001_sv.html