Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.8.2007

Prisindexet för statliga utgifter steg med 2,2 % och prisindexet för kommunalekonomin med 2,8 % det andra kvartalet år 2007

Enligt Statistikcentralen steg prisindexet för statliga utgifter med 2,2 procent det andra kvartalet år 2007 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 2,8 procent.

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av transfereringar. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde till största delen på stegringen av personalkostnaderna.

År 2006 steg prisindexet för statliga utgifter med 1,9 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 3,6 procent jämfört med året innan.

Prisindexet för offentliga utgifter 2000=100, 2:a kvartalet 2007

Index (2000=100) Indextal 1) Förändrings-% 2005–2006 Förändrings-% II/2006-II/2007 1)
Statsekonomin 117,1 1,9 2,2
Kommunalekonomin 123,3  3,6 2,8
Prisindex för den kommunala basservicen 123,6 3,3 2,3

1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2007/02/jmhi_2007_02_2007-08-24_tie_001_sv.html