Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2009

Prisindexet för statliga utgifter steg med 4,3 % och prisindexet för kommunalekonomin med 4,5 % det fjärde kvartalet år 2008

Korrigerad 30.3.2010. Prisindexet för statsekonomin har korrigerats för perioden IV kvartalet 2008 – IV kvartalet 2009. Korrigeringarna syns isynnerhet som förändringar av indextalen för realinvesteringarna. Jämfört med tidigare offentliggöranden har också löneuppgifterna ändrats. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Förfrågningar: Matias Kemppainen (09)1734 3564

Enligt Statistikcentralens preliminärä uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 4,3 procent det fjärde kvartalet år 2008 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 4,5 procent.

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av löner och övriga personalkostnader. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde på stegringen av personalkostnaderna och köpen av varor och tjänster.

År 2008 steg prisindexet för statliga utgifter med 4,5 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 5,2 procent jämfört med året innan.

Prisindexet för offentliga utgifter 2000=100, 4:e kvartalet 2008

Index (2000=100) Indextal Förändrings-% 2006–2007 Förändrings-% IV/2007–IV/2008
Statsekonomin 124,8 2,6 4,3
Kommunalekonomin 133,7  3,8 4,5
Kommuner 134,0 3,9 4,2
Samkommuner 132,3 3,4 5,3
Prisindex för den kommunala basservicen 134,2 3,5 4,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2008/04/jmhi_2008_04_2009-02-11_tie_001_sv.html