Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet

Statsekonomin efter utgiftsslag 2000=100

kvartal, index 2008 2009 1)
   2008      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2
0 Statsekonomin totalt 123,2 121,6 122,9 123,7 124,7 125,9 126,3
1. Konsumtionsutgifter 128,1 125,9 127,6 128,5 130,4 132,5 133,6
1.1. Löner och övriga personalkostna 138,7 135,0 137,6 138,8 143,2 145,4 147,4
1.1.1. Löner och arvoden 139,9 136,2 138,8 140,1 144,5 145,7 147,8
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 134,8 131,2 133,7 135,0 139,2 144,6 146,3
1.2. Betalda pensioner 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 126,8 126,8
1.3. Varor och tjänster 120,2 118,4 120,0 121,1 121,4 120,8 121,4
2. Transfereringar 120,0 118,7 119,9 120,5 121,1 121,9 121,9
2.1. Transfereringar till kommuner 133,6 131,2 133,2 134,3 135,9 135,3 135,2
2.2. Transfereringar till näringslivet 98,8 98,3 98,9 99,1 98,9 98,2 97,8
2.3. Transfereringar till hushåll 114,8 114,1 114,8 115,2 115,2 117,6 117,7
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 133,4 130,9 132,9 134,0 135,7 135,4 135,4
2.5. Betalningsandelar till EU 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 116,4 116,4
2.6. Transferering till utlandet 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 116,4 116,4
2.7. Övriga transfereringar 131,8 129,3 131,7 133,0 133,3 132,5 133,4
3. Realinvesteringar 131,8 131,9 135,0 138,0 122,5 111,5 110,2
4. Finansinvesteringar 119,7 118,4 119,7 120,4 120,4 121,4 121,4
5. Övriga utgifter 115,3 113,7 115,2 116,1 116,1 115,5 115,5
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2009, Statsekonomin efter utgiftsslag 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/02/jmhi_2009_02_2009-08-27_tau_003_sv.html