Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2010

Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,1 % och prisindexet för kommunalekonomin med 1,2 % det första kvartalet år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminärä uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 1,1 procent det första kvartalet år 2010 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 1,2 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 1:a kvartalet 2010

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2008–2009
1)
Förändrings-%
I/2009–I/2010
1)
Statsekonomin 112,9 1,8 1,1
Kommunalekonomin 115,0 0,4 1,2
Kommuner 115,0 0,3 1,1
Samkommuner 115,2 0,9 1,8
Prisindex för den kommunala basservicen 116,6 2,0 2,5
1) preliminär

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av transfereringar, löner och övriga personalkostnader. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde på stegringen av personalkostnaderna.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats. Dess viktstruktur har justerats till att motsvara utgiftsstrukturen för år 2008 och basåret har ändrats till 2005.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2010/01/jmhi_2010_01_2010-06-23_tie_001_sv.html