Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2009 2010 1)
2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
0 Totalt, oräknad affärsverken 114,0 113,7 113,3 113,8 115,1 115,5 116,0 116,5
1 Driftskostnader 114,1 113,4 113,4 114,1 115,5 115,9 116,5 116,9
11 Personalkostnader 116,6 115,4 115,5 116,7 118,6 118,9 119,3 119,6
111 Löner och arvoden 116,5 115,0 115,6 116,9 118,7 119,6 120,0 120,4
112 Socialförsäkringsavgifter 116,6 116,8 115,1 116,4 118,2 116,7 117,0 117,4
113 Betalda pensioner 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 112,0 112,0 112,0
12 Köp av varor och tjänster 112,8 112,4 112,3 112,8 113,8 114,4 115,2 115,7
121 Material, förnödenheter och varor 108,9 108,5 109,0 108,9 109,2 109,8 111,6 112,3
122 Köp av tjänster 113,6 113,2 113,0 113,5 114,7 115,3 115,9 116,3
13 Övriga driftskostnader 112,4 111,5 111,9 112,5 113,5 114,3 114,9 115,1
132 Övriga driftskostnader 112,4 111,5 111,9 112,5 113,5 114,3 114,9 115,1
14 Avskrivningar och nedskrivningar 103,9 105,4 104,4 103,4 102,6 102,5 102,9 103,5
141 Avskrivningar 103,9 105,4 104,4 103,4 102,6 102,5 102,9 103,5
2 Investeringsutgifter 126,9 121,7 124,9 125,6 135,3 138,0 135,2 150,4
3 Finansieringsutgifter 99,7 126,5 100,5 88,8 83,0 76,4 75,2 74,1
4 Affärsverken 111,0 111,9 110,7 110,4 111,0 111,2 112,1 112,5
SSS Totalt, inkl. Affärsverken 113,7 113,5 113,0 113,5 114,7 115,1 115,6 116,1
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2010/03/jmhi_2010_03_2010-10-21_tau_001_sv.html