Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2009 2010 1)
2009 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Konsumtionsutgifter 113,7 113,2 113,5 113,6 114,6 115,4 114,8 115,3 115,6 116,1
11 Löner och övriga personalkostnader 119,8 118,8 119,4 119,4 121,9 122,4 121,6 122,3 122,6 123,3
111 Löner och arvoden 120,8 119,1 120,5 120,5 123,0 124,4 123,5 124,3 124,5 125,2
112 Socialförsäkringsavgifter 116,9 117,8 115,9 115,9 118,3 116,3 115,5 116,2 116,4 117,1
12 Betalda pensioner 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
13 Varor och tjänster 108,7 108,4 108,6 108,8 109,0 110,4 109,5 110,2 110,7 111,4
2 Transfereringar 111,2 111,1 110,9 111,1 111,6 112,7 112,0 112,5 112,8 113,5
21 Transfereringar till kommuner 114,3 113,9 113,6 114,2 115,5 116,6 115,8 116,4 116,8 117,6
22 Transfereringar till näringslivet 107,5 108,8 107,7 107,0 106,6 108,7 107,4 108,4 108,8 110,2
23 Transfereringar till hushåll 108,3 108,3 108,3 108,2 108,2 109,0 108,7 108,9 108,9 109,3
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 115,5 114,7 115,0 115,5 117,0 118,1 117,2 117,9 118,2 119,0
25 Betalningsandelar till EU 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9
26 Transferering till utlandet 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9
3 Realinvesteringar 114,2 114,3 113,5 114,2 115,0 116,7 115,6 116,7 116,7 117,7
4 Finansinvesteringar 110,7 110,9 110,9 110,7 110,5 113,3 112,5 113,2 113,2 114,3
5 Övriga utgifter 108,3 108,5 108,6 108,3 108,0 109,7 108,7 109,6 109,6 110,8
SSS TOTALT 112,0 111,8 111,7 111,9 112,5 113,6 112,9 113,4 113,7 114,3
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2010/04/jmhi_2010_04_2011-02-09_tau_003_sv.html