Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2011

Prisindexet för statliga utgifter steg med 2,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 3,0 procent under första kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 2,7 procent under första kvartalet 2011 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 3,0 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 1:e kvartalet 2011

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2009–2010
1)
Förändrings-%
I/2010–I/2011
1)
Statsekonomin 115,9 1,5 2,7
Kommunalekonomin 118,4 2,1 3,0
Kommuner 118,3 2,0 3,0
Samkommuner 118,6 2,4 2,9
Prisindex för den kommunala basservicen 119,6 2,6 2,5
1) preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringarna ökade samt på att lönerna och övriga personalkostnader steg. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt på att personalkostnaderna ökade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2011/01/jmhi_2011_01_2011-06-07_tie_001_sv.html