Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2011 2012 1)
2011 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
1 Konsumtionsutgifter 119,2 118,2 119,1 119,5 119,9 121,9 123,0 123,2
11 Löner och övriga personalkostnader 128,2 126,4 128,1 128,7 129,4 130,4 132,6 132,7
111 Löner och arvoden 129,4 127,6 129,3 130,0 130,6 132,3 134,5 134,6
112 Socialförsäkringsavgifter 124,3 122,7 124,3 124,9 125,5 124,4 126,5 126,6
12 Betalda pensioner 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 117,6 117,6 117,6
13 Varor och tjänster 113,7 112,8 113,6 113,9 114,4 116,0 116,7 117,0
2 Transfereringar 116,1 114,8 115,9 116,5 117,0 119,4 119,7 119,7
21 Transfereringar till kommuner 121,0 119,0 120,8 121,7 122,3 124,7 124,9 124,9
22 Transfereringar till näringslivet 113,4 112,1 113,3 113,9 114,5 115,7 116,2 116,3
23 Transfereringar till hushåll 110,6 110,2 110,5 110,7 110,9 113,9 114,2 114,3
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 121,3 119,5 121,2 122,0 122,5 124,6 125,1 125,2
25 Betalningsandelar till EU 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 112,4 112,4 112,4
26 Transferering till utlandet 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 112,4 112,4 112,4
3 Realinvesteringar 122,8 120,3 122,5 123,6 124,8 128,3 128,7 128,5
4 Finansinvesteringar 117,9 116,9 117,8 118,1 118,8 119,4 120,2 120,3
5 Övriga utgifter 113,5 112,3 113,3 113,7 114,5 115,8 116,7 116,9
SSS TOTALT 117,2 116,0 117,1 117,6 118,1 120,3 120,9 121,0
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2012/03/jmhi_2012_03_2012-10-18_tau_003_sv.html