Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.2.2013

Prisindexet för statliga utgifter steg med 2,6 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 2,0 procent under det fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 2,6 procent under det fjärde kvartalet 2012 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 2,0 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 4:e kvartalet 2012

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2011–2012
1)
Förändrings-%
IV/2011–IV/2012
1)
Statsekonomin 121,2 3,2 2,6
Kommunalekonomin 123,7 2,9 2,0
Kommuner 123,3 2,9 1,7
Samkommuner 124,8 3,2 2,4
Prisindex för den kommunala basservicen 125,7 3,2 2,4
1) Preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringarna ökade samt på att lönerna och övriga personalkostnader steg. Ökningen av prisindexet berodde också på att priserna på varor och tjänster steg samt att de utbetalda pensionerna ökade. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt att personalkostnaderna ökade. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin dämpades särskilt av att finansieringskostnader sjönk.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2012/04/jmhi_2012_04_2013-02-08_tie_001_sv.html