Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av prisindex för offentliga utgifter

Index och statistikkvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 5.6.2013 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2012 3,8 3,6 0,2
II/2012 3,3 3,3 0,0
III/2012 3,0 2,9 0,1
IV/2012 2,7 2,6 0,1
Kommunalekonomin I/2012 4,6 4,6 0,0
II/2012 3,3 3,1 0,2
III/2012 2,5 2,4 0,1
IV/2012 2,2 2,0 0,2
Prisindex för den kommunala basservicen I/2012 4,7 4,7 0,0
II/2012 3,5 3,4 0,1
III/2012 2,8 2,7 0,1
IV/2012 2,5 2,4 0,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 09 1734 3369, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/01/jmhi_2013_01_2013-06-05_rev_001_sv.html