Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2012 1) 2013 1)
2012 I II III IV I
0 Totalt, exkl. affärsverken 124,2 124,1 124,2 124,1 124,3 125,5
1 Driftskostnader 125,0 124,7 124,9 125,1 125,3 126,5
11 Personalkostnader 127,3 127,2 127,3 127,3 127,5 128,9
111 Löner och arvoden 128,4 128,3 128,4 128,4 128,6 129,9
112 Socialförsäkringsavgifter 123,9 123,8 123,9 123,9 124,1 125,8
113 Betalda pensioner 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 120,9
12 Köp av varor och tjänster 124,4 124,0 124,3 124,5 124,8 126,0
121 Material, förnödenheter och varor 122,0 121,7 121,7 121,9 122,6 123,6
122 Köp av tjänster 124,9 124,5 124,8 125,0 125,3 126,5
13 Övriga driftskostnader 122,4 122,1 122,5 122,5 122,7 123,5
132 Övriga driftskostnader 122,4 122,1 122,5 122,5 122,7 123,5
14 Avskrivningar och nedskrivningar 110,4 109,2 110,5 111,0 110,9 111,7
141 Avskrivningar 110,4 109,2 110,5 111,0 110,9 111,7
2 Investeringsutgifter 141,0 137,1 144,3 134,9 147,6 147,6
3 Finansieringsutgifter 65,8 77,7 69,1 62,1 54,3 50,7
4 Affärsverken 120,3 120,5 120,3 120,2 120,3 121,2
SSS Totalt, inkl. affärsverken 123,8 123,7 123,9 123,8 124,0 125,1
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 09 1734 3369, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/01/jmhi_2013_01_2013-06-05_tau_001_sv.html