Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringarna av prisindexen för offentliga utgifter 1)

Index och årskvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 28.10.2013 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2013 1,7 1,7 0,0
II/2013 1,7 1,7 0,0
Kommunalekonomin I/2013 1,1 1,1 0,0
II/2013 1,5 1,5 0,0
Prisindex för den kommunala basservicen I/2013 1,4 1,4 0,0
II/2013 1,9 1,9 0,0
1) Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången.

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/03/jmhi_2013_03_2013-10-28_rev_001_sv.html